Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Serdecznie zapraszamy Kleryków Waszego Seminarium do wzięcia udziału w XXII Mistrzostwach Wyższych Seminariów Duchownych w Tenisie Stołowym, które odbędą się w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie w dniach 12-14 listopada 2019 roku.


Jak co roku rozgrywki odbywać się będą w hali sportowej naszego Seminarium w dwóch konkurencjach: drużynowej (minimum 3 zawodników, fakultatywnie 1 zawodnik rezerwowy) i indywidualnej (maksimum 4 zawodników). W zawodach mogą brać udział Klerycy i Diakoni. W Mistrzostwach Polski WSD obowiązują aktualne przepisy gry w Tenisa Stołowego zatwierdzone przez Polski Związek Tenisa Stołowego. Zawodnicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie. Organizator nie ubezpiecza zawodników na czas rozgrywek. Jeśli nie posiadają oni aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczenia NW, to do zgłoszenia prosimy dołączyć oświadczenie, iż występują w zawodach na własną odpowiedzialność. Koszt uczestnictwa w Mistrzostwach wynosi 140 zł od osoby.


Zgłoszenia do turnieju będą przyjmowane za pośrednictwem formularzy elektronicznych:

Informacje organizacyjne: https://tinyurl.com/y3d3pgh8
Turniej indywidualny: https://tinyurl.com/y2zfguco
Turniej drużynowy: https://tinyurl.com/y2snnzsr


Zgłoszenia przekazywane w innych formach nie będą respektowane.


Wyższe Seminarium Duchowne 
kl. Tomasz Jaskuła                                                                     telefon kontaktowy: 574 820 347
kl. Paweł Wilk                                                                            e-mail: mistrzostwa.seminarium@gmail.com 
ul. Świętej Barbary 41
42-200 Częstochowa

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 7 listopada 2019 roku.
Na podany w zgłoszeniu adres e-mail prześlemy potwierdzenie przyjęcie zgłoszenia oraz program Mistrzostw.

Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia przy stole!
Z poważaniem
kl. Tomasz Jaskuła
KU AZS WSD Częstochowa