Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Tegoroczna uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny miała w naszym seminarium szczególną wymowę. Tego dnia przeżywaliśmy dzień skupienia, obrzęd obłóczyn braci z III roku oraz Akatyst ku czci Bogurodzicy.

W miniony weekend w naszym seminarium przeżywaliśmy Dzień Skupienia, który zakończył się w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP Mszą Świętą z obrzędem obłóczyn naszych braci z roku III. Adwentowe rozważania rekolekcyjne prowadzone były przez ks. prałata Jana Wajsa, a dotyczyły pokory, modlitwy oraz daru mowy i języka.

Podczas uroczystości przyjęcia stroju duchownego, klerycy wyrazili zamiar gorliwego przygotowywania do kapłaństwa oraz prosili Boga o wierność spełniania Jego woli i wytrwanie w Jego świętym Kościele. 

W homilii można było usłyszeć słowa Księdza Rektora : „Tak jak przez Niepokalane Poczęcie Matka Boża zrodziła Chrystusa, tak i Wy przez przyjęcie stroju duchownego, bądźcie tymi którzy rodzą Chrystusa światu.” 

Dzień zakończyliśmy wspólnym śpiewem Akatystu ku czci Bogarodzicy Dziewicy, który zgromadził licznych wiernych. Nowoobłóczonym braciom z roku III życzymy, by radość z przyjęcia stroju duchownego na długo malowała się na ich twarzach, a Chrystus w którego się przyoblekli dodawał sił oraz wskazywał drogę którą zdecydowali się iść.

Kl. KM