Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Dnia 12. lutego, Kościół Częstochowski obchodzi rocznicę śmierci swego pierwszego biskupa - Teodora Kubiny (+1951), a następnego dnia, rocznicę śmierci trzeciego ordynariusza - biskupa Stefana Bareły (+1984). Z tej racji, w poniedziałek, 12. lutego, w bazylice archikatedralnej metropolita częstochowski arcybiskup Stanisław Nowak przewodniczył Mszy św. za zmarłych pasterzy Kościoła częstochowskiego. W uroczystej Eucharystii, będącej wspomnieniem i dziękczynieniem Bogu za ich posługę, brali udział księża przełożeni, ojcowie duchowni, profesorowie i alumni naszego seminarium. Mszę św. zakończyła procesja i modlitwa w kryptach archikatedry, gdzie spoczywają doczesne szczątki ordynariuszy częstochowskich.

Uroczysta Msza św. w intencji zmarłych biskupów pod przewodnictwem
arcybiskupa Stanisława Nowaka.