Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Dnia 12. lutego, Kościół Częstochowski obchodzi rocznicę śmierci swego pierwszego biskupa - Teodora Kubiny (+1951), a następnego dnia, rocznicę śmierci trzeciego ordynariusza - biskupa Stefana Bareły (+1984). Z tej racji, w poniedziałek, 12. lutego, w bazylice archikatedralnej metropolita częstochowski arcybiskup Stanisław Nowak przewodniczył Mszy św. za zmarłych pasterzy Kościoła częstochowskiego. W uroczystej Eucharystii, będącej wspomnieniem i dziękczynieniem Bogu za ich posługę, brali udział księża przełożeni, ojcowie duchowni, profesorowie i alumni naszego seminarium. Mszę św. zakończyła procesja i modlitwa w kryptach archikatedry, gdzie spoczywają doczesne szczątki ordynariuszy częstochowskich.

Uroczysta Msza św. w intencji zmarłych biskupów pod przewodnictwem
arcybiskupa Stanisława Nowaka.