Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Dnia 12. lutego, Kościół Częstochowski obchodzi rocznicę śmierci swego pierwszego biskupa - Teodora Kubiny (+1951), a następnego dnia, rocznicę śmierci trzeciego ordynariusza - biskupa Stefana Bareły (+1984). Z tej racji, w poniedziałek, 12. lutego, w bazylice archikatedralnej metropolita częstochowski arcybiskup Stanisław Nowak przewodniczył Mszy św. za zmarłych pasterzy Kościoła częstochowskiego. W uroczystej Eucharystii, będącej wspomnieniem i dziękczynieniem Bogu za ich posługę, brali udział księża przełożeni, ojcowie duchowni, profesorowie i alumni naszego seminarium. Mszę św. zakończyła procesja i modlitwa w kryptach archikatedry, gdzie spoczywają doczesne szczątki ordynariuszy częstochowskich.

Uroczysta Msza św. w intencji zmarłych biskupów pod przewodnictwem
arcybiskupa Stanisława Nowaka.