Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

W weekend kończący listopad a zaczynający grudzień w naszym seminarium spotkali się rodzice kleryków roku pierwszego i drugiego. Była to okazja do modlitwy, odkrywania tajemnicy powołania i wzajemnego spotkania.

Konferencje ojca duchownego i księdza rektora, Msze Święte, modlitwy oraz wspólna kawa i posiłki to tylko niektóre z wydarzeń, które dzieją się podczas dnia skupienia rodziców. To wszystko zbliża ich do tajemnicy powołania ich synów. W weekend, w którym przyjeżdżają mają także okazję do tego by zobaczyć swoich synów. Ten dzień skupienia był wyjątkowy szczególnie dla rodziców kleryków roku pierwszego, ponieważ był to pierwszy raz jak odwiedzili nasz seminaryjny dom. Ponadto wszyscy mieli okazję spotkać również gościa szczególnego, księdza arcybiskupa Wacława Depo, który pozdrowił rodziców kleryków, czego pamiątką jest wspólne zdjęcie.

MG