Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Rekolekcyjny weekend w Wyższym Seminarium Duchownym? Dlaczego nie! 30 młodych mężczyzn zatrzymało się w naszym domu, aby zadać sobie ważne pytania. O wiarę, o powołanie i o dalszą drogę. Przyświecało im rozważanie o Obecności Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Oprócz tego, towarzyszyło im jeszcze wiele atrakcji.

ZOBACZ ZDJĘCIA!


Od 17 do 19 stycznia w częstochowskim seminarium odbywały się rekolekcje powołaniowe. #RP2020 przebiegały pod hasłem "Eucharystia - czy wiesz co jesz?". Na to pytanie przez te prawie 3 dni odpowiedzi poszukiwali młodzi mężczyźni, którzy rozeznają swoje powołanie oraz pragną pogłębić swoją wiarę. Towarzyszyli im klerycy i diakoni, którzy służyli nie tylko wiedzą, ale także swoją gościnnością oraz atrakcjami sportowymi i nie tylko. Nad całością czuwali ojcowie duchowni, ks. Michał Pabiańczyk i ks. Łukasz Dyktyński. Ponadto rekolektanci mieli okazję odkryć rzeczywistość misji i spotkać się z Arcybiskupem Metropolitą Wacławem Depo, który przewodniczył sobotniej Eucharystii. 

Te i inne wydarzenie, a przede wszystkim obecność młodzieży, sprawiło że czas rekolekcji powołaniowych był dla nas wyjątkowym przeżyciem. Serdecznie zapraszamy już za rok, a być może ktoś z Was dołączy do grona alumnów już we wrześniu. Zapraszamy, odwagi!

 

MG