Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, w czwartek, 15. lutego, uroczyście świętowała 50. rocznicę święceń kapłańskich Księdza Profesora Zenona Mońki. Czcigodny Jubilat przyjął je 19. stycznia 1957 roku z rąk biskupa Zdzisława Golińskiego. W radości z tak ważnego wydarzenia chciała wziąć udział także ta niezwykła rodzina, jaką stanowi Seminarium. Uroczystej Mszy św. w intencji Księdza Profesora przewodniczył arcybiskup metropolita częstochowski Stanisław Nowak. Uczestniczyli w niej również koledzy rocznikowi Jubilata oraz profesorowie i przełożeni Seminarium. Ksiądz arcybiskup w swojej homilii przedstawił rozważania na temat kapłaństwa i w serdecznych słowach wyraził się o posłudze Księdza Profesora, a zwłaszcza o umiłowaniu liturgii, którą jako wykładowca przybliżał studentom. Przypomniał też, że każdy jubileusz powinien być nie tylko czasem wdzięczności, ale i impulsem do dalszej pracy. Za lata pracy poświęcone Seminarium Księdzu Profesorowi podziękował ksiądz rektor oraz przedstawiciele alumnów. Na koniec przemówił sam Jubilat, dzieląc się ze zgromadzonymi świadectwem swojego kapłańskiego życia. Osoba Czcigodnego Jubilata, jest dla każdego alumna przykładem i świadectwem, że kapłaństwo mimo tego, iż jest trudne, posiada jednak ogromną wartość i niesie ze sobą obfitą radość ze służby Bogu i ludziom.

Powitanie jubilata i gości przez ks. Rektora Włodzimierza Kowalika.

Msza św. pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Nowaka.

Podziękowania dziekana alumnów diakona Łukasza Dyktyńskiego.

Słowa podziękowania Jubilata - ks. Zenona Mońki.