Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, w czwartek, 15. lutego, uroczyście świętowała 50. rocznicę święceń kapłańskich Księdza Profesora Zenona Mońki. Czcigodny Jubilat przyjął je 19. stycznia 1957 roku z rąk biskupa Zdzisława Golińskiego. W radości z tak ważnego wydarzenia chciała wziąć udział także ta niezwykła rodzina, jaką stanowi Seminarium. Uroczystej Mszy św. w intencji Księdza Profesora przewodniczył arcybiskup metropolita częstochowski Stanisław Nowak. Uczestniczyli w niej również koledzy rocznikowi Jubilata oraz profesorowie i przełożeni Seminarium. Ksiądz arcybiskup w swojej homilii przedstawił rozważania na temat kapłaństwa i w serdecznych słowach wyraził się o posłudze Księdza Profesora, a zwłaszcza o umiłowaniu liturgii, którą jako wykładowca przybliżał studentom. Przypomniał też, że każdy jubileusz powinien być nie tylko czasem wdzięczności, ale i impulsem do dalszej pracy. Za lata pracy poświęcone Seminarium Księdzu Profesorowi podziękował ksiądz rektor oraz przedstawiciele alumnów. Na koniec przemówił sam Jubilat, dzieląc się ze zgromadzonymi świadectwem swojego kapłańskiego życia. Osoba Czcigodnego Jubilata, jest dla każdego alumna przykładem i świadectwem, że kapłaństwo mimo tego, iż jest trudne, posiada jednak ogromną wartość i niesie ze sobą obfitą radość ze służby Bogu i ludziom.

Powitanie jubilata i gości przez ks. Rektora Włodzimierza Kowalika.

Msza św. pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Nowaka.

Podziękowania dziekana alumnów diakona Łukasza Dyktyńskiego.

Słowa podziękowania Jubilata - ks. Zenona Mońki.