Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Jednym z najważniejszych momentów życia wspólnoty seminaryjnej, są egzaminy magisterskie alumnów VI. roku. Bracia diakoni kończą tym samym swoją formację intelektualną na etapie seminaryjnych studiów filozoficzno - teologicznych, aby z bagażem wiedzy i umiejętności wyruszyć do pracy w parafiach, w ramach diakońskiej praktyki duszpasterskiej. W tym roku obrony prac magisterskich oraz egzaminy absolutoryjne odbyły się 20. lutego, o godzinie 9.00 w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej. Nowym absolwentom Świętej Teologii serdecznie gratulujemy.