Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
W Kościele rozpoczął się liturgiczny okres Wielkiego Postu. W naszej wspólnocie seminaryjnej, został on zainaugurowany czterodniowymi rekolekcjami, odbywającymi się od wtorku, 28. lutego, do piątku, 23. lutego. Prowadził je dla nas o. Szczepan Praśkiewicz z Zakonu Ojców Karmelitów Bosych. Rekolekcyjne rozważania zwracały naszą uwagę na rolę modlitwy w życiu kleryka i kapłana. Wśród świętej ciszy i w modlitewnym skupieniu, w szczególny czas jakim jest Wielki Post, wchodziliśmy także przez rozważanie Słowa Bożego wzywającego nas do ciągłego nawracania i przemiany. Rozpoczęcie czasu wielkopostnego skupienia stanowiła Środa Popielcowa, a zakończeniem był piątkowy dzień sakramentalnego pojednania.

Msza św. celebrowana przez rekolekcjonistę - o. Szczepana Praśkiewicza OCD.

Konferencja Ojca rekolekcjonisty.