Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
W Kościele rozpoczął się liturgiczny okres Wielkiego Postu. W naszej wspólnocie seminaryjnej, został on zainaugurowany czterodniowymi rekolekcjami, odbywającymi się od wtorku, 28. lutego, do piątku, 23. lutego. Prowadził je dla nas o. Szczepan Praśkiewicz z Zakonu Ojców Karmelitów Bosych. Rekolekcyjne rozważania zwracały naszą uwagę na rolę modlitwy w życiu kleryka i kapłana. Wśród świętej ciszy i w modlitewnym skupieniu, w szczególny czas jakim jest Wielki Post, wchodziliśmy także przez rozważanie Słowa Bożego wzywającego nas do ciągłego nawracania i przemiany. Rozpoczęcie czasu wielkopostnego skupienia stanowiła Środa Popielcowa, a zakończeniem był piątkowy dzień sakramentalnego pojednania.

Msza św. celebrowana przez rekolekcjonistę - o. Szczepana Praśkiewicza OCD.

Konferencja Ojca rekolekcjonisty.