Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
W Kościele rozpoczął się liturgiczny okres Wielkiego Postu. W naszej wspólnocie seminaryjnej, został on zainaugurowany czterodniowymi rekolekcjami, odbywającymi się od wtorku, 28. lutego, do piątku, 23. lutego. Prowadził je dla nas o. Szczepan Praśkiewicz z Zakonu Ojców Karmelitów Bosych. Rekolekcyjne rozważania zwracały naszą uwagę na rolę modlitwy w życiu kleryka i kapłana. Wśród świętej ciszy i w modlitewnym skupieniu, w szczególny czas jakim jest Wielki Post, wchodziliśmy także przez rozważanie Słowa Bożego wzywającego nas do ciągłego nawracania i przemiany. Rozpoczęcie czasu wielkopostnego skupienia stanowiła Środa Popielcowa, a zakończeniem był piątkowy dzień sakramentalnego pojednania.

Msza św. celebrowana przez rekolekcjonistę - o. Szczepana Praśkiewicza OCD.

Konferencja Ojca rekolekcjonisty.