Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej

Chcę być na wzór Serca Jezusa!


"Zgłaszałem się z wojska, dlatego nie stawiłem się osobiście wcześniej, zresztą nie domagał się ks. Rektor. Wspomniał o zakonie, że nie miał chęci mnie przyjąć, tylko o. Rogosz Wilhelm (gwardian wieluński) bardzo gorąco mię polecał. Pytał ks. Rektor o powody wystąpienia z zakonu i wstąpienia właśnie do tego seminarium (wszak jam z daleka przybył, bo z Wielkopolski). Przyznałem się, że wyczytałem w Posłańcu Serca Jezusowego o poświęceniu się seminarium Sercu Bożemu, to mi się spodobało, a ponadtwo pomyślałem, że skoro diecezja jest młoda, to pewnie potrzebuje powołań. << Sursum Corda >> - powiedział w końcu ks. Rektor, życząc wytrwania na obranej drodze. Dobre wrażenie na mnie zrobił swoim spokojem, powagą i delikatnością, z jaką odniósł się do mego powołania i zgłoszenia (..)" ~ świadectwo kleryka naszego seminarium, z roku 1933,

Nasze seminarium zostało poświęcone Najświętszemu Sercu Pana Jezusa dnia 1 stycznia 1932r. - "(...) Na wszystkie czasy dom ten i wszystkich mieszkańców jego, tak obecnych jak i przyszłych w szczególną temuż Sercu opiekę oddajemy (...)”