Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
W dniach 17-20 lutego braliśmy udział w rekolekcjach wielkopostnych, na koniec których bp. Piotr Skucha podczas uroczystej Eucharystii udzielił alumnom posług lektoratu i akolitatu
Podczas wczorajszej Mszy Świętej o godz. 17.00 bracia z roku III i IV przyjęli kolejno lektorat i akolitat. Eucharystii przewodniczył bp. Piotr Skucha - biskup pomocniczy diecezji sosnowieckiej. Rekolekcje głosił o Artur Pokrzywa OFMCap
Nowo ustanowieni akolici i lektorzy to radość dla całego Kościoła.
Życzymy naszym braciom, aby ich życie stawało się Jego Słowem, które będzie docierać wszędzie tam gdzie będą się pojawiać. Niech ich życie staje się niczym biała hostia, w której ukrył się Jezus, aby oddawali się ludziom bez reszty i nie szukali swojej racji i swojej prawdy, ale potrafili stawać się ofiarą na wzór Jezusa.
Was natomiast, naszych przyjaciół i dobroczyńców prosimy o modlitwę za naszych kleryków oraz w intencji nowych, licznych i świętych powołań do służby Bożej.
kl. AF
fot. kl. KP