Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej

Dnia 17 marca 2021r. J.E. ks. bp Grzegorz Kaszak celebrował Eucharystię w naszym seminarium.

Święty Józef w diecezji Sosnowieckiej cieszy się dużym nabożeństwem. W roku poświęconym Jego osobie, nie tylko dla diecezji Sosnowieckiej jest to ważny dzień. W dniu dzisiejszym cały Kościół powszechny wspomina tego wielkiego Świętego, jakim jest Święty Józef. Szczególnie biorąc pod uwagę rok św. Józefa, który ogłosił papież Franciszek. W seminarium obchody rozpoczęliśmy już wczoraj. Przypomnijmy, że Święty Józef patronuje Seminarium Sosnowieckiemu.

17 marca od rana sacelani mieli dużo pracy. Przygotowali i posprzątali kaplicę, przygotowali paramenty do Eucharystii, prasowali alby oraz ornaty i zrobili stosowną dekorację, strojąc obrazu Świętego Józefa. Należy wspomnieć, że obraz św. Józefa został niedawno odebrany z renowacji. Kantorzy natomiast stanęli na wysokości zadania, przygotowując oprawę muzyczno – liturgiczną na Eucharystię. Wszystkie pieśni były oczywiście ku czci św. Józefa. Ciekawostka: twórcą jednej z pieśni jest nasz profesor od Muzyki Kościelnej, ksiądz Marek, który również przygotowuje z klerykami Akatyst ku czci św. Józefa.

Popołudniu biskup Grzegorz przyjechał do seminarium. Jak wszyscy dobrze wiedzą, biskup Grzegorz niedawno chorował z powodu zakażenia. Nasze codzienne modlitwy w seminarium, jak i w całej diecezji, okazały się skuteczne. Biskup szybko wrócił do zdrowia. Wizyta w Seminarium Sosnowieckim w Częstochowie, była pierwszym wyjazdem biskupa po chorobie! Piękniej nie dało się wznowić swojej pasterskiej posługi, jak rozpocząć uroczystością św. Józefa.

Biskup Grzegorz po krótkiej rozmowie z rektorem Konradem, spotkał się również z klerykami Sosnowieckimi, oczywiście uwzględniając wszelkie obostrzenia sanitarno – epidemiologiczne. Biskup poruszył wydarzenia takie jak: Akatyst, Triduum, Święta, posługa wakacyjna. Następie o godzinie 17:30 celebrował Najświętszą Eucharystię wraz z księżmi przełożonymi. Podczas kazania, biskup Grzegorz zwrócił uwagę na kilka rzeczy. Przede wszystkim na to, że od św. Józefa wiele możemy się nauczyć. Fragment kazania:

O świętym Józefie wiemy niewiele. Raptem 26 wersów Ewangelii umożliwiają odkrycie bogactwa jakie skrywa św. Józefa… Święty Jan Paweł II, wielki czciciel św. Józefa mawiał: wiara karmiąca się modlitwą to najcenniejszy skarb jak otrzymujemy od św. Józefa… Doskonale wiemy, że Józefa określali za sprawiedliwego. Dlaczego? Pismo Święte mówi, że sprawiedliwy to ten który wsłuchuje się w Słowo Boże. Święty Józef jest dla nas przykładem człowieka modlitwy. Święta siostra Faustyna, wspomina biskup, miała wizję, w której to gdy dziecię Jezus zasnęło to Józef wraz z Maryją modlili się wspólnie. Jest On dla nas darem. Darem, który uczy nas modlitwy. Modlitwy narażonej na próby. Przecież gdy Anioł przyszedł w nocy do Józefa i powiedział, że ma zbiegać bo Herod chce zabić Dziecię, Ten wykonuje wszystko co usłyszał od Anioła. Józef pomimo niezrozumienia ufa Bożemu Słowu. To trudne zadanie zrealizował dzięki swojemu posłuszeństwu i modlitwie. Święty Józef jest przykładem Ojcostwa. Ten przykład jest bardzo ważny, gdyż ojciec ma szczególny wpływ na dziecko. Przykładem może być Jan Paweł II, który wspominał jak to obudził się w nocy i ujrzał swojego ojca, modlącego się na drewnianej podłodze klęcząc.

Z kazania św. Bernardyna ze Sieny:

Pomnij przeto na nas, święty Józefie, i twoimi modlitwami wstawiaj się u Tego, który uchodził za Twojego Syna. Spraw także, aby łaskawa dla nas była twoja Oblubienica, Najświętsza Dziewica Maryja, Matka Tego, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Źródło: http://www.seminarium.sosnowiec.opoka.org.pl/?p=7362