Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Hosanna! Hosanna Synowi Dawida!
 
Liturgią Niedzieli Palmowej weszliśmy - całą wspólnotą - w tajemnicę Wielkiego Tygodnia! Dla nas, kandydatów do święceń kapłańskich, to niezwykły dzień. Chrystus wjeżdża do Jerozolimy wśród radosnych okrzyków. Jednak w Jego sercu widać już horyzont tej podróży - śmierć na krzyżu. Bóg wie, że Ci którzy krzyczą "hosanna" już niebawem zaczną domagać się Jego śmierci. Jezus nie rezygnuje z drogi, którą jedzie dlatego, że bezgranicznie ukochał tych śpiewających "chwała" oraz tych wołających "na krzyż". Serce przyszłego kapłana powinno być szerokie, aby przyjmować zarówno tych pierwszych, jak i drugich. W kleryckim i kapłańskim sercu, krzyż na horyzoncie powinien być powodem, dla którego nie ustaniemy w drodze, ale będziemy kroczyć dalej dla naszych braci i sióstr. Na początku tego tygodnia, podobnie jak na końcu, oddajemy szczególną chwałę naszemu Panu i Zbawicielowi. Niech zatem palmowe gałązki, które dzisiaj poświęciliśmy, nieustannie przypominają nam o chwale jaką powinniśmy oddawać naszemu Panu.
Was - naszych przyjaciół - prosimy o modlitwę w naszej intencji, abyśmy przez naśladowanie Chrystusa, który zmierza do Jerozolimy nieustannie oddawali cześć naszemu Bogu!
 

kl. AF
fot. kl. KP