Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
W czasie Mszy św. na zakończenie rekolekcji wielkopostnych dla wspólnoty seminaryjnej, w piątek 23. lutego, arcybiskup metropolita częstochowski Stanisław Nowak, udzielił posługi lektoratu i akolitatu alumnom trzeciego i czwartego roku. Przyjęcie tych posług, jako urzędów we wspólnocie Kościoła, jest jednym z etapów przygotowania do sakramentalnego kapłaństwa. W słowie skierowanym do nowych lektorów i akolitów, arcybiskup podkreślił ogromną wartość zadań, jakie zostały im powierzone przez to ustanowienie szczególnymi sługami Słowa Bożego i sakramentu Eucharystii.

Alumni III roku przyjmujący posługę lektoratu.

Modlitwa w czasie obrzędu udzielenia posługi lektoratu.

Obrzęd udzielenia posługi lektoratu.

Alumni IV roku przyjmujący posługę akolitatu.

Modlitwa w czasie obrzędu udzielenia posługi akolitatu.

Obrzęd udzielenia posługi akolitatu

Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Nowaka.

Podziękowania od nowo ustanowionych lektorów i akolitów dla księdza arcybiskupa
i księży przełożonych.