Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Dnia 23. lutego, diakoni naszej wspólnoty zostali posłani przez arcybiskupa metropolitę Stanisława Nowaka do wyznaczonych parafii Częstochowy. Począwszy od pierwszej niedzieli Wielkiego Postu, odbywać tam będą praktyki, przez które mają się przygotować do samodzielnej pracy duszpasterskiej. Diakoni będą pomagać kapłanom i słuźyć wiernym. Podczas praktyki będą udzielać sakramentu chrztu, rozdzielać Eucharystię, głosić Słowo Boźe, przewodniczyć naboźeństwom i modlitwom wiernych. Będą sprawować sakramentalia i katechizować. Braciom diakonom źyczymy Boźego błogosławieństwa i opieki Pani Częstochowskiej na czas posługi wśród ludu Boźego.