Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Okres Wielkiego Postu - bezpośrednie przygotowanie do przeżywania pamiątki Misterium Paschalnego Chrystusa - Kościół rozpoczyna Środą Popielcową. Tego to dnia, zgodnie z wielowiekową tradycją, wierni przyjmują posypanie głów popiołem na znak pokuty i umartwienia. Wspólnota seminaryjna uczestniczyła tego dnia w Mszy św. wieczornej, sprawowanej w bazylice archikatedralnej pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Nowaka. Dla alumnów ta Eucharystia miała szczególny wymiar, gdyż wpisana była w trwające właśnie rekolekcje wielkopostne.

Msza św. sprawowana pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Nowaka.

Ksiądz arcybiskup posypuje głowy alumnów popiołem.