Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej

2 maja 2021 roku przeżyliśmy majowy dzień skupienia, który poprowadził dla nas ks. Adam Polak

Klerycy naszego seminarium przeżywali dzisiaj swój dzień skupienia, który prowadził dla nas ks. Adam Polak - moderator Ruchu Światło Życie Archidiecezji Częstochowskiej i sekretarz Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej w Częstochowie. Piękną tradycją naszego domu formacyjnego jest, że majowy dzień skupienia w sposób szczególny przeżywany jest w duchu Maryjnym. Konferencje były prowadzone w taki sposób, że pozwoliły nam zobaczyć Maryję - Matkę Zasłuchaną w Słowo Boże. Pomiędzy poszczególnymi punktami dnia skupienia był czas na indywidualne spotkanie z Bogiem w Jego Słowie. Bardzo wartościowe okazało się także osobiste świadectwo ks. Adama, w którym ukazał nam swoje własne wzrastanie w pobożności Maryjnej. Na koniec dnia skupienia - w imieniu wszystkich kleryków - głos zabrał dziekan alumnów, dziękując Księdzu prowadzącemu za Słowo, które - jak wierzymy - przyniesie owoce w naszych sercach i wszędzie tam, gdzie zostaniemy posłani!

Tekst: kl. AF

Foto: kl. KP