Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej

Dnia 25 czerwca 2021r. uroczyście pożegnaliśmy rok akademicki 2020/2021. Jego zwieńczeniem było uczestnictwo w Eucharystii, którą sprawował dla nas J.E Wacław Depo

Dzisiaj - w przedzień wyjazdu do domów - wspólnotę seminaryjną odwiedził nasz pasterz ks. abp. Wacław Depo. Metropolita przewodniczył Mszy Świętej w koncelebrze księży moderatorów naszego seminarium. Po uroczystej celebracji udaliśmy się przed obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa, gdzie odśpiewaliśmy pieśń "Kochajmy Pana". Każdy z alumnów z wielką wdzięcznością spoglądał na obraz Serca Jezusa za miniony rok formacyjny. Wierzymy głęboko, że miłość Serca Jezusa będzie nas nadal prowadzić na drogach formacji seminaryjnej, która swój szczególny wymiar przybiera w czasie wakacji.