Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Kochani przyjaciele częstochowskiego seminarium!
Pragniemy podzielić się z Wami radością, do naszego seminarium zgłosiło się w tym roku sześciu kandydatów (dwóch dla arch. częstochowskiej oraz czterech dla diec. sosnowieckiej) ,którzy pragną oddać się na służbę Bogu i Kościołowi!
Pan Jezus wzywa nas wszystkich do modlitwy w intencji nowych powołań kapłańskich. Szturmujmy wspólnie niebo naszą modlitwą, aby powołani usłyszeli - pośród szumów świata - cichy głos Mistrza wzywający do pójścia za Nim!
Egzamin wstępny odbędzie się 4 września (sobota) o godz. 10.00 !
Jeśli chociaż raz pomyślałeś o tym, aby zostać księdzem zastanów się może to właśnie TY jesteś powołany do misji, która rozpoczęła się 2000 lat temu i trwa do dziś.
Jeśli tylko chcesz lub masz jakieś pytania, wątpliwości...
- napisz
- zadzwoń
- lub umów się na rozmowę
"Albowiem to Bóg jest w was sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z [Jego] wolą." Flp 2,13