Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
W dniach 5-8 lutego oraz 10-13 lutego 2007 roku, w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej, odbyły się rekolekcje dla młodzieży męskiej. Hasłem przewodnim tych rekolekcji był cytat świętego Pawła rozważany w Kościele szczególnie w tym roku „Przypatrzcie się powołaniu waszemu”. W pierwszej turze, którą prowadzili ks. Krzysztof Jeziorowski - prefekt alumnów wraz z ojcem duchownym naszego seminarium ks. Bernardem Kozłowskim oraz czterema alumnami, dla młodzieży z województw łódzkiego i opolskiego uczestniczyło 28 osób. Druga tura prowadzona przez ks. Bernarda Kozłowskiego wzięły udział 42 osoby z województwa śląskiego. Tego typu rekolekcje, organizowane po raz kolejny, mają przede wszystkim pomóc młodemu człowiekowi w pogłębieniu swego powołania chrześcijańskiego a także w odkryciu i rozeznaniu swego szczególnego powołania. Uczestnicy rekolekcji mieli możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania oraz dłuższej, cichej adoracji Chrystusa Eucharystycznego. Kulminacyjnym punktem każdego dnia rekolekcji była Msza święta. Oprócz tego w programie rekolekcji była codzienna modlitwa poranna i wieczorna, Apel Jasnogórski, konferencje ojca duchownego oraz biblijne spotkania w grupach prowadzone przez kleryków.Rekolekcje jednak obok wyciszenia i atmosfery modlitewnej miały też swój wymiar rekreacyjny - nie zabrakło meczów siatkówki lub piłki nożnej czy projekcji wartościowych filmów. Była też możliwość zapoznania się z dziedzictwem Stefana kard. Wyszyńskiego w Domu pamięci Jego imienia. Uczestnicy rekolekcji mieli także możliwość zobaczyć pracę katolickiego tygodnika „Niedziela” w jego redakcji. Była również okazja do oddania się Miłosierdziu Bożemu w Dolinie Miłosierdzia, czy pokłonu Królowej Polski na Jasne Górze. Szczególne zainteresowanie ze strony młodych ludzi wywołało spotkanie z siostrą Miriam, która przez 12 lat pracowała na misjach w Tanzanii. Oprócz tak bogatego programu, rekolekcje miały też swoją część bardziej wewnętrzną i osobistą - rozmowy, nieraz długie, z ojcami duchownymi oraz alumnami, na tematy wiary oraz powołania kapłańskiego, które na pewno pozwoliły na głębsze spojrzenie na swoje życie oraz planowaną przyszłość. Eucharystię na zakończenie rekolekcji sprawował Ksiądz Arcybiskup Stanisław Nowak - metropolita częstochowski, który w swoich homiliach mówił o różnych aspektach powołania chrześcijańskiego.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników z arcybiskupem Stanisławem Nowakiem.