Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej

Dnia 1 października 2021r. uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok akademicki i formacyjny 2021/2022!


Po pięknym czasie rekolekcji, które prowadził dla nas ks. dr Piotr Spyra, przyszedł czas na uroczystą inaugurację nowego roku!

Mszy Świętej przewodniczył oraz homilię wygłosił Ksiądz Arcybiskup Wacław Depo - Metropolita Częstochowski. Po zakończonej Eucharystii wszyscy zgromadzeni udali się do seminaryjnej auli, gdzie nastąpiła immatrykulacja alumnów pierwszego roku oraz przemówienia Księdza Rektora dra hab. Ryszarda Selejdaka i dziekana alumnów diakona Kacpra Goncerza. Następnie miał miejsce wykład inauguracyjny na temat nowego ateizmu i jego antychrześcijańskiego charakteru. Na koniec - przed uroczystym "Gaudeamus igitur"- głos zabrał Ks. Abp. Wacław Depo oraz Ks. Bp. Grzegorz Kaszak - biskup sosnowiecki
Wierzymy głęboko, że nowy rok formacyjny przyniesie nam wiele radości na drogach intelektualnego, duchowego, pastoralnego i ludzkiego wzrastania ku Chrystusowemu Kapłaństwu.
Wszystkich Was - przyjaciół i dobroczyńców naszego seminarium - prosimy o modlitwę za powołanych i o dar nowych, licznych i świętych powołań do Służby Bożej!
 
Tekst: AF