Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej

Ostatnia sobota (23 października 2021) wyglądała w naszym seminarium inaczej niż zwykle. Wszystko za sprawą sympozjum „Idźcie do Józefa…”, które – poprzedzone Eucharystią - odbyło się w seminaryjnej auli.

Było ono jednym z akcentów kończącego się niebawem Roku Świętego Józefa. Z radością powitaliśmy licznych słuchaczy, którzy przybyli zgłębiać postać Oblubieńca Matki Bożej. Szczególne miejsce w referatach zaproszonych specjalistów miało stwierdzenie, że tajemnicza bliskość człowieka z Bogiem na wzór św. Józefa jest dostępna każdemu z nas.

Prośmy zatem tego niezwykłego patrona Kościoła o opiekę i rozbudzenie w nas jeszcze większej miłości ku Bogu – święty Józefie, módl się za nami!

zdjęcia: kl. K.P