Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Kościół katolicki czci świętego Józefa - Opiekuna Pana Jezusa, jako swego szczególnego Patrona i Orędownika. W dniu Jego liturgicznej uroczystości, 19. marca, nasza wspólnota seminaryjna uczestniczyła, korzystając z zaproszenia Księdza Proboszcza Bronisława Predera, w obchodach ku czci Oblubieńca Matki Najświętszej w Sanktuarium świętego Józefa na częstochowskim Rakowie. Przybywamy tam już od wielu lat, by uczcić Świętego, który jest dla każdego przygotowującego się do kapłaństwa szczególnym wzorem. Wieczornej Eucharystii przewodniczył Ksiądz Rektor Włodzimierz Kowalik, natomiast alumni włączyli się w celebrę przez oprawę liturgiczną i śpiew scholi seminaryjnej.

Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Księdza Rektora Włodzimierza Kowalika.