Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
U progu Wielkiego Postu, w dniach 24. - 25. marca, przeżywaliśmy, jako wspólnota seminaryjna, nasz wielkopostny dzień skupienia. Ten szczególny czas zadumy poprowadził dla nas O. Wacław Królikowski SI z Centrum Duchowości Ojców Jezuitów w Częstochowie, który od wielu już lat posługuje jako spowiednik w naszym seminarium. W swych rozważaniach i konferencjach skierował naszą myśl ku rozeznawaniu duchowemu zarówno w życiu wewnętrznym, jak i w codziennym obcowaniu z rzeczywistością. Dzień skupienia zakończył się nabożeństwem Gorzkich Żali w niedzielne popołudnie.

Msza św. celebrowana przez O. Wacława Królikowskiego SI.

Konferencja O. Wacława Królikowskiego SI.