Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
U progu Wielkiego Postu, w dniach 24. - 25. marca, przeżywaliśmy, jako wspólnota seminaryjna, nasz wielkopostny dzień skupienia. Ten szczególny czas zadumy poprowadził dla nas O. Wacław Królikowski SI z Centrum Duchowości Ojców Jezuitów w Częstochowie, który od wielu już lat posługuje jako spowiednik w naszym seminarium. W swych rozważaniach i konferencjach skierował naszą myśl ku rozeznawaniu duchowemu zarówno w życiu wewnętrznym, jak i w codziennym obcowaniu z rzeczywistością. Dzień skupienia zakończył się nabożeństwem Gorzkich Żali w niedzielne popołudnie.

Msza św. celebrowana przez O. Wacława Królikowskiego SI.

Konferencja O. Wacława Królikowskiego SI.