Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

 Wielki Tydzień otwiera Niedziela Palmowa Męki Pańskiej. Nazwa tego dnia pochodzi od wprowadzonego w XI w. zwyczaju święcenia palm. Liturgia bowiem wspomina uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, bezpośrednio poprzedzający Jego Mękę i śmierć na Krzyżu. Wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie uczestniczyła w centralnych uroczystościach w archidiecezji częstochowskiej. Liturgia rozpoczęła się od poświęcenia palm na placu przed kościołem św. Zygmunta. Następnie wszyscy zgromadzeni, na czele z arcybiskupem metropolitą częstochowskim Stanisławem Nowakiem, udali się procesyjnie do bazyliki archikatedralnej, aby uczestniczyć w Eucharystii. Niedziela Palmowa była ostatnim dniem trwających od piątku, 30 marca, XXII. Światowych Dni Młodzieży. Corocznie na tę okoliczność przybywają do Częstochowy delegacje młodych z parafii naszej archidiecezji, by we wspólnocie Kościoła przeżyć swe święto.


Rozpoczęcie liturgii Niedzieli Palmowej Męki Pańskiej przed kościołem św. Zygmunta.

Ksiądz arcybiskup dokonuje poświęcenia palm.

Poświęcenie palm kleryków uczestniczących w liturgii.

Ksiądz arcybiskup w procesji zmierzającej do bazyliki archikatedralnej.

Alumni w procesji.

Diakoni Kościoła częstochowskiego odśpiewujący Pasję według św. Jana.

Chór Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie.

Uroczysta Msza św. celebrowana przez arcybiskupa Stanisława Nowaka.