Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

 Wielki Tydzień otwiera Niedziela Palmowa Męki Pańskiej. Nazwa tego dnia pochodzi od wprowadzonego w XI w. zwyczaju święcenia palm. Liturgia bowiem wspomina uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, bezpośrednio poprzedzający Jego Mękę i śmierć na Krzyżu. Wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie uczestniczyła w centralnych uroczystościach w archidiecezji częstochowskiej. Liturgia rozpoczęła się od poświęcenia palm na placu przed kościołem św. Zygmunta. Następnie wszyscy zgromadzeni, na czele z arcybiskupem metropolitą częstochowskim Stanisławem Nowakiem, udali się procesyjnie do bazyliki archikatedralnej, aby uczestniczyć w Eucharystii. Niedziela Palmowa była ostatnim dniem trwających od piątku, 30 marca, XXII. Światowych Dni Młodzieży. Corocznie na tę okoliczność przybywają do Częstochowy delegacje młodych z parafii naszej archidiecezji, by we wspólnocie Kościoła przeżyć swe święto.


Rozpoczęcie liturgii Niedzieli Palmowej Męki Pańskiej przed kościołem św. Zygmunta.

Ksiądz arcybiskup dokonuje poświęcenia palm.

Poświęcenie palm kleryków uczestniczących w liturgii.

Ksiądz arcybiskup w procesji zmierzającej do bazyliki archikatedralnej.

Alumni w procesji.

Diakoni Kościoła częstochowskiego odśpiewujący Pasję według św. Jana.

Chór Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie.

Uroczysta Msza św. celebrowana przez arcybiskupa Stanisława Nowaka.