Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

 Wielki Tydzień otwiera Niedziela Palmowa Męki Pańskiej. Nazwa tego dnia pochodzi od wprowadzonego w XI w. zwyczaju święcenia palm. Liturgia bowiem wspomina uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, bezpośrednio poprzedzający Jego Mękę i śmierć na Krzyżu. Wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie uczestniczyła w centralnych uroczystościach w archidiecezji częstochowskiej. Liturgia rozpoczęła się od poświęcenia palm na placu przed kościołem św. Zygmunta. Następnie wszyscy zgromadzeni, na czele z arcybiskupem metropolitą częstochowskim Stanisławem Nowakiem, udali się procesyjnie do bazyliki archikatedralnej, aby uczestniczyć w Eucharystii. Niedziela Palmowa była ostatnim dniem trwających od piątku, 30 marca, XXII. Światowych Dni Młodzieży. Corocznie na tę okoliczność przybywają do Częstochowy delegacje młodych z parafii naszej archidiecezji, by we wspólnocie Kościoła przeżyć swe święto.


Rozpoczęcie liturgii Niedzieli Palmowej Męki Pańskiej przed kościołem św. Zygmunta.

Ksiądz arcybiskup dokonuje poświęcenia palm.

Poświęcenie palm kleryków uczestniczących w liturgii.

Ksiądz arcybiskup w procesji zmierzającej do bazyliki archikatedralnej.

Alumni w procesji.

Diakoni Kościoła częstochowskiego odśpiewujący Pasję według św. Jana.

Chór Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie.

Uroczysta Msza św. celebrowana przez arcybiskupa Stanisława Nowaka.