Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
W piątek, przed Niedzielą Męki Pańskiej, wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie uczestniczyła w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, zmierzającej alejami Najświętszej Maryi Panny z archikatedry, pod szczyt Jasnej Góry. Nabożeństwu temu przewodniczył arcybiskup metropolita częstochowski Stanisław Nowak. Rozważania zaczerpnięte zostały z Drogi Krzyżowej w rzymskim Koloseum, prowadzonej przez kard. Josepha Ratzingera w 2005 r. Towarzyszące nabożeństwu misterium przygotowane zostało przez młodzież naszej archidiecezji, skupioną w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, Ruchu światło-Życie i Duszpasterstwie Akademickim „Emaus”. W czasie drogi, rozważania Męki Pańskiej ubogaciły sceny biblijne przedstawiane przez młodzież, komentarze i wielkopostna oprawa muzyczna.

Arcybiskup Stanisław Nowak wraz z księdzem Markiem Batorem
zapraszający wszystkich do wzięcia udziału w Drodze Krzyżowej.

Rozpoczęcie Drogi Krzyżowej przed archikatedrą.

Młodzież prowadząca tegoroczną Drogę Krzyżową.

Przejście Alejami Najświętszej Maryi Panny.

Alumni WSD w Częstochowie.

Rozważanie kolejnych stacji Drogi Krzyżowej.


Alumni niosący krzyż podczas Drogi Krzyżowej.


Alumni podtrzymujący krzyż na jednej ze stacji.