Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
W piątek, przed Niedzielą Męki Pańskiej, wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie uczestniczyła w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, zmierzającej alejami Najświętszej Maryi Panny z archikatedry, pod szczyt Jasnej Góry. Nabożeństwu temu przewodniczył arcybiskup metropolita częstochowski Stanisław Nowak. Rozważania zaczerpnięte zostały z Drogi Krzyżowej w rzymskim Koloseum, prowadzonej przez kard. Josepha Ratzingera w 2005 r. Towarzyszące nabożeństwu misterium przygotowane zostało przez młodzież naszej archidiecezji, skupioną w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, Ruchu światło-Życie i Duszpasterstwie Akademickim „Emaus”. W czasie drogi, rozważania Męki Pańskiej ubogaciły sceny biblijne przedstawiane przez młodzież, komentarze i wielkopostna oprawa muzyczna.

Arcybiskup Stanisław Nowak wraz z księdzem Markiem Batorem
zapraszający wszystkich do wzięcia udziału w Drodze Krzyżowej.

Rozpoczęcie Drogi Krzyżowej przed archikatedrą.

Młodzież prowadząca tegoroczną Drogę Krzyżową.

Przejście Alejami Najświętszej Maryi Panny.

Alumni WSD w Częstochowie.

Rozważanie kolejnych stacji Drogi Krzyżowej.


Alumni niosący krzyż podczas Drogi Krzyżowej.


Alumni podtrzymujący krzyż na jednej ze stacji.