Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Wielki Czwartek, to dzień rozpoczynający święte Triduum Paschalne, czyli okres, w którym obchodzimy pamiątkę Męki, śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Nasza wspólnota seminaryjna uczestniczyła w głównych uroczystościach, odbywających się w bazylice archikatedralnej, pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity częstochowskiego Stanisława Nowaka. Liturgicznie ten szczególny okres rozpoczęliśmy w środowy wieczór, antycypacją Godziny Czytań z Wielkiego Czwartku. W pierwszy dzień Triduum Sacrum, uczestniczyliśmy w porannej Mszy Krzyżma, którą wraz z arcybiskupem koncelebrowali kapłani całej archidiecezji, co podkreśla jedność prezbiterium Kościoła częstochowskiego z jego Głową, na wzór grona Apostołów zebranych wokół Chrystusa. Podczas Eucharystii połączonej z Jutrznią, arcybiskup poświęcił oleje używane do sprawowania Sakramentów świętych: Olej Krzyżma, Olej Chorych i Olej Katechumenów. W Mszy św. licznie uczestniczyła, obchodząca swoje święto, Służba Liturgiczna z parafii naszej archidiecezji.

Procesja kapłanów koncelebrujących Mszę Krzyżma.

Homilia arcybiskupa metropolity Stanisława Nowaka.

Procesja z darami ofiarnymi i olejami do poświęcenia.

Diakoni przedstawiają arcybiskupowi dary i oleje.

Prezbiterium Kościoła częstochowskiego, koncelebrujące Najświętszą Ofiarę
ze swoją Głową.

Kapłani koncelebrujący.

Wieczorem zgromadziliśmy się ponownie w archikatedrze, by uczestniczyć we Mszy Wieczerzy Pańskiej, będącej pamiątką Wieczernika, ustanowienia sakramentów Kapłaństwa i Eucharystii. Uroczystej koncelebrze przewodniczył metropolita częstochowski. W trakcie Najświętszej Ofiary, arcybiskup dokonał obrzędu umycia nóg dwunastu mężczyznom, na pamiątkę gestu Chrystusa z Ostatniej Wieczerzy. Na zakończenie Eucharystii nastąpiło przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ołtarza Adoracji (tzw. Ciemnicy).

Obrzęd umycia nóg dwunastu mężczyznom.

Msza Wieczerzy Pańskiej pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Nowaka.

Chór seminaryjny.

Procesja z Najświętszym Sakramentem do Ołtarza Adoracji.

Ciemnica w bazylice archikatedralnej.

W wielkoczwartkowy wieczór, tradycyjnie uczestniczyliśmy w Godzinie Ogrójcowej - adoracji Najświętszego Sakramentu w kościele rektorackim pw. Najświętszego Imienia Maryi - którą poprowadził arcybiskup Stanisław Nowak.

Godzina Ogrójcowa w kościele rektorackim.

Rozważania poprowadził arcybiskup Stanisław Nowak.