Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Pragniemy zaprosić wszystkich lektorów i starszych ministrantów z archidiecezji częstochowskiej na spotkanie, które odbędzie się 27 i 28 kwietnia 2007 r. w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie przy ul. św. Barbary 41. Przyjazd w piątek (27 kwietnia) do godz. 16.00. Zakończenie spotkania w sobotę po obiedzie. Za udział w spotkaniu można złożyć dobrowolną ofiarę. Należy zabrać ze sobą notatnik, śpiwór, obuwie i strój sportowy, instrument muzyczny (osoby grające).

Czekając na Ciebie zapewniamy o modlitwie !

Karta zgłoszeniowa – pobierz