Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Wielki Piątek, to dzień, w którym Kościół rozpamiętuje Misterium Krzyża; tego to dnia nie sprawuje się Mszy św., dla uczczenia Najświętszej Ofiary, która dokonała się na Kalwarii. Liturgię Wielkiego Piątku rozpoczęliśmy Godziną Czytań odprawioną w bazylice archikatedralnej z udziałem arcybiskupa Stanisława Nowaka. Po południu natomiast, metropolia częstochowski przewodniczył nabożeństwu Drogi Krzyżowej odprawionemu na Wałach Jasnogórskich. Wśród licznej rzeszy mieszkańców Częstochowy i pielgrzymów, w nabożeństwie uczestniczyła także nasza wspólnota seminaryjna z księżmi przełożonymi i profesorami.


 
Rozważania Drogi Krzyżowej poprowadził arcybiskup metropolita Stanisław Nowak

Alumni niosący krzyż.

Wieczorem zgromadziliśmy się w bazylice archikatedralnej, na wielkopiątkowej Liturgii Męki Pańskiej, której przewodniczył arcybiskup metropolita. Po Pasji wg. św. Jana, odśpiewanej przez diakonów i chór seminaryjny, nastąpił obrzęd adoracji Krzyża, będący wyrazem naszego uwielbienia i wdzięczności Chrystusowi za Jego odkupieńczą Mękę i Śmierć. Zakończeniem Liturgii było procesyjne przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego.

 
Obrzęd prostracji – arcybiskup leżący krzyżem na posadzce archikatedry.
 
Diakoni śpiewający Pasję wg. św. Jana.
 
Arcybiskup odsłania ramiona Krzyża przed obrzędem adoracji.
 
Ucałowanie Krzyża przez arcybiskupa.
Księża przełożeni i profesorowie adorujący Krzyż.
 
Alumni składają hołd Krzyżowi.
 
Najświętszy Sakrament przenoszony w procesji do Bożego Grobu.
 
Arcybiskup przy Bożym Grobie w bazylice archikatedralnej.