Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
W trzecią Niedzielę Wielkanocną - 21. kwietnia 2007 r., w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej przeżywano Dzień skupienia. Konferencje i rozważania poprowadził ks. Adam Golec SAC z częstochowskiej Doliny Miłosierdzia. Głównym tematem tego szczególnego czasu kontemplacji i wyciszenia była perykopa ewangeliczna, pochodząca z Liturgii Słowa przypadającej na tę niedzielę, czyli dialog Jezusa z Piotrem nad Morzem Tyberiadzkim. Dzień skupienia zakończyły uroczyste Nieszpory Eucharystyczne w kościele seminaryjnym.

Msza św. celebrowana przez ks. Adama Golca SAC.

Konferencja ks. Adama Golca SAC.