Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Tradycyjnie już, niespełna rok po otrzymaniu sakramentu święceń kapłańskich, przybyli do seminarium księża neoprezbiterzy naszej archidiecezji. W sobotę, 21. kwietnia 2007 r., odprawili wraz z księdzem Rektorem i Ojcami Duchownymi, uroczystą Mszę świętą. W Eucharystii uczestniczyli również rodzice i bliscy neoprezbiterów. Na zakończenie ks. Tomasz Krawczyk, v-duktor rocznika, w imieniu neoprezbiterów podziękował całej wspólnocie seminaryjnej, za towarzyszenie w ich formacji i prosił o pamięć modlitewną.

Msza św. pod przewodnictwem księdza Rektora w koncelebrze
z Ojcami Duchownymi i księżmi neoprezbiterami naszej archidjecezji.


Podziękowania dla wspólnoty seminaryjnej wygłosił ks. Tomasz Krawczyk.