Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Tradycyjnie już, niespełna rok po otrzymaniu sakramentu święceń kapłańskich, przybyli do seminarium księża neoprezbiterzy naszej archidiecezji. W sobotę, 21. kwietnia 2007 r., odprawili wraz z księdzem Rektorem i Ojcami Duchownymi, uroczystą Mszę świętą. W Eucharystii uczestniczyli również rodzice i bliscy neoprezbiterów. Na zakończenie ks. Tomasz Krawczyk, v-duktor rocznika, w imieniu neoprezbiterów podziękował całej wspólnocie seminaryjnej, za towarzyszenie w ich formacji i prosił o pamięć modlitewną.

Msza św. pod przewodnictwem księdza Rektora w koncelebrze
z Ojcami Duchownymi i księżmi neoprezbiterami naszej archidjecezji.


Podziękowania dla wspólnoty seminaryjnej wygłosił ks. Tomasz Krawczyk.