Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Tradycyjnie już, niespełna rok po otrzymaniu sakramentu święceń kapłańskich, przybyli do seminarium księża neoprezbiterzy naszej archidiecezji. W sobotę, 21. kwietnia 2007 r., odprawili wraz z księdzem Rektorem i Ojcami Duchownymi, uroczystą Mszę świętą. W Eucharystii uczestniczyli również rodzice i bliscy neoprezbiterów. Na zakończenie ks. Tomasz Krawczyk, v-duktor rocznika, w imieniu neoprezbiterów podziękował całej wspólnocie seminaryjnej, za towarzyszenie w ich formacji i prosił o pamięć modlitewną.

Msza św. pod przewodnictwem księdza Rektora w koncelebrze
z Ojcami Duchownymi i księżmi neoprezbiterami naszej archidjecezji.


Podziękowania dla wspólnoty seminaryjnej wygłosił ks. Tomasz Krawczyk.