Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
W dniach 27 i 28 kwietnia 2007 r., w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie, odbyło się spotkanie liturgicznej służby ołtarza z alumnami. Wzięło w nim udział 89 lektorów i starszych ministrantów z całej naszej archidiecezji. Punktem centralnym spotkania była uroczysta Eucharystia w kościele seminaryjnym. Lektorzy i ministranci mieli także sposobność do adoracji Najświętszego Sakramentu oraz skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Uczestniczyli także w warsztatach liturgicznych. Nie zabrakło także sportowego akcentu, w postaci meczy piłki nożnej i piłki siatkowej, pomiędzy drużynami kleryków i drużynami gości. Była również okazja do rozmów oraz licznych pytań do przełożonych i kleryków. Dla wszystkich zgromadzonych na seminaryjnej auli im. Jana Pawła II, zagrał również seminaryjny zespół „Schekinah”. Spotkanie przygotowali i poprowadzili moderatorzy naszego seminarium wraz z grupą alumnów.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników z moderatorami i alumnami.

Msza św. celebrowana przez księdza prefekta Sławomira Zabraniaka.

Lektorzy i ministranci w kościele seminaryjnym.

Spotkanie w kaplicy seminaryjnej.

Warsztaty liturgiczne prowadzone przez ceremoniarzy seminaryjnych.

Lektorzy i ministranci zebrani w seminaryjnej auli im.Jana Pawła II.

Seminaryjny zespół „Schekinah” podczas występu.