Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Już po raz 71. na Jasną Górę przybyła Pielgrzymka Akademicka, w której co roku Magnificencje rektorzy, dziekani, profesorowie i studenci z wielu polskich uczelni pielgrzymują do Matki Bożej, by dziękować za otrzymane łaski i prosić o Boże Błogosławieństwo na kolejny rok pracy i studiów. Przez Eucharystie, nabożeństwa, spotkania, konferencje i wykłady, licznie zgromadzona kadra akademicka wraz z Duszpasterstwami Akademickimi prosiła, by przez formację chrześcijańską, rozwój umysłowy i moralny każdego, móc pogłębiać swoją wiarę i żywą obecność w Kościele. Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej, już po raz piąty aktywnie włączyło się w to niezwykle ważne wydarzenie świata akademickiego. W seminaryjnej Auli im. Jana Pawła II, odbyło się spotkanie kadry akademickiej i wykład prof. Tomasza Boreckiego ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, pt. „Budować mądrze”. Po wykładzie wszyscy uczestnicy udali się do bazyliki archikatedralnej, by uczestniczyć w kolejnych spotkaniach w ramach programu tegorocznej pielgrzymki.

Słowo wstępne bp. Marka Jędraszewskiego
- delegata KEP ds. Duszpasterstwa Akademickiego.


Wykład prof. Tomasza Boreckiego z SGGW w Warszawie.

Rektorzy, dziekani i profesorowie w seminaryjnej auli im. Jana Pawła II.

Spotkanie uczestników pielgrzymki w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie.

Bp Marek Jędraszewski w otoczeniu gości.


Spotkanie pracowników naukowych w przerwie przed wykładem.

Serdeczne spotkanie w gościnnych progach
Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie.

Dostojni goście przed wejściem do naszego seminaryjnego domu.