Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Każdego miesiąca, w życiu seminaryjnej wspólnoty jest dzień, kiedy wyciszamy się wewnętrznie i zewnętrznie, pozostawiając na chwilę codzienne sprawy, by wsłuchać się w głos Boga. Majowy dzień skupienia odbył się w dniach 12.-13. maja. Nabożeństwa i konferencje poprowadził dla nas ks. dr Andrzej Przybylski - wykładowca pedagogiki w naszym seminarium, duszpasterz akademicki oraz proboszcz personalnej parafii akademickiej p.w. św. Ireneusza w Częstochowie. W słowie, które do nas wygłosił, ks. Andrzej posługując się licznymi cytatami najnowszej książki papieża Benedykta XVI pt. „Jezus z Nazaretu”, wskazał nam na potrzebę postawienia Jezusa na szczycie naszej hierarchii wartości i prawdziwego, konkretnego naśladowania naszego Mistrza.

Msza św. celebrowana przez ks. Andrzeja Przybylskiego.

Konferencja ks. Andrzeja Przybylskiego.