Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Każdego miesiąca, w życiu seminaryjnej wspólnoty jest dzień, kiedy wyciszamy się wewnętrznie i zewnętrznie, pozostawiając na chwilę codzienne sprawy, by wsłuchać się w głos Boga. Majowy dzień skupienia odbył się w dniach 12.-13. maja. Nabożeństwa i konferencje poprowadził dla nas ks. dr Andrzej Przybylski - wykładowca pedagogiki w naszym seminarium, duszpasterz akademicki oraz proboszcz personalnej parafii akademickiej p.w. św. Ireneusza w Częstochowie. W słowie, które do nas wygłosił, ks. Andrzej posługując się licznymi cytatami najnowszej książki papieża Benedykta XVI pt. „Jezus z Nazaretu”, wskazał nam na potrzebę postawienia Jezusa na szczycie naszej hierarchii wartości i prawdziwego, konkretnego naśladowania naszego Mistrza.

Msza św. celebrowana przez ks. Andrzeja Przybylskiego.

Konferencja ks. Andrzeja Przybylskiego.