Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Pod hasłem: „Ku koronacji Matki Bożej Bęczkowickiej”, w niedzielę 13. maja, w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Bęczkowicach, odbyło się sympozjum historyczno - teologiczne. Spotkanie stanowiło przygotowanie do uroczystej koronacji czczonego w tej parafii wizerunku Matki Bożej Pocieszenia koronami papieskimi, która odbędzie się 8. września tego roku. Kustosz sanktuarium - o. Przemysław Lutyński (z instytutu ojców szensztackich) wraz z Arcybiskupim Komitetem Koronacyjnym zaprosili do wzięcia udziału w sympozjum także naszą wspólnotę seminaryjną, która przybyła z księdzem Rektorem i księdzem prefektem studiów na czele. Wizyta w bęczkowickim sanktuarium, była dla nas pielgrzymką, podczas której polecaliśmy nasze seminarium i nas samych oraz nasze osobiste intencje wstawiennictwu Maryi. W trakcie nabożeństwa majowego, kończącego sympozjum, klerycy dokonali prawykonania „Hymnu do Matki Bożej Bęczkowickiej”, autorstwa profesora śpiewu w naszym seminarium - ks. Marka Cisowskiego.

Alumni podczas nawiedzenia Pociesznej Górki.


Prelegenci i tematy referatów wygłoszonych podczas sympozjum:


Ks. prof. dr hab. Józef Kudasiewicz (Kielce) - „Duch Święty w życiu Maryi.”

Dr Paweł Janowski (Lublin) - „Kult Matki Bożej Pocieszenia w Bęczkowicach i na Pociesznej Górce.”

Ks. dr Teofil Siudy (Częstochowa) - „Historiozbawcza więź Maryi z Duchem Świętym.”

Ks. prof. dr hab. Jan Janicki (Kraków) - „Matka Jezusa - Matką Pocieszenia dla Pielgrzymującego Ludu Bożego w świetle formularza mszalnego.”

Ks. mgr Bogdan Bajer (Częstochowa) - „Madonna Apokaliptyczna a Niepokalane Poczęcie w ikonografii chrześcijańskiej.”