Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
W sobotę, 19 maja 2007 r., w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Blachowni, odbyła się uroczystość święceń diakonatu. Wśród licznie zgromadzonych gości, kapłanów, rodziców i krewnych święcenia diakonatu z rąk arcybiskupa metropolity częstochowskiego dr. Stanisława Nowaka otrzymało czternastu alumnów roku piątego Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej. Po odczytaniu Ewangelii nastąpił obrzęd święceń diakonatu. Kandydaci wzywani imiennie przez Księdza Rektora Seminarium odpowiadali: „Jestem!”, co wyrażało także ich gotowość do przyjęcia łaski święceń. Następnie Szafarz święceń odmówił modlitwę za kandydatów i zaśpiewano Litanię do Wszystkich Świętych, w czasie której mający przyjąć święcenia leżeli krzyżem na posadzce prezbiterium w geście uniżenia, pokory i prośby o Boże wsparcie. Po odśpiewaniu litanii i złożeniu przyrzeczeń celibatu, posłuszeństwa i modlitwy brewiarzowej nastąpił właściwy obrzęd wyświęcenia diakonów, gdy ksiądz arcybiskup, wśród ciszy i skupienia zgromadzonych, nakładał ręce na ich głowy - tak, jak to się czyni od czasów Apostołów. W słowach podziękowania, na zakończenie, duktor roku V w imieniu diakonów zwrócił się z wyrazami wdzięczności do wszystkich, którzy wspierali ich na drodze powołania, którym zawdzięczają to, że wytrwali w tej drodze i tym, dzięki którym mogła się odbyć ta uroczystość.