Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
W sobotę, 19 maja 2007 r., w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Blachowni, odbyła się uroczystość święceń diakonatu. Wśród licznie zgromadzonych gości, kapłanów, rodziców i krewnych święcenia diakonatu z rąk arcybiskupa metropolity częstochowskiego dr. Stanisława Nowaka otrzymało czternastu alumnów roku piątego Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej. Po odczytaniu Ewangelii nastąpił obrzęd święceń diakonatu. Kandydaci wzywani imiennie przez Księdza Rektora Seminarium odpowiadali: „Jestem!”, co wyrażało także ich gotowość do przyjęcia łaski święceń. Następnie Szafarz święceń odmówił modlitwę za kandydatów i zaśpiewano Litanię do Wszystkich Świętych, w czasie której mający przyjąć święcenia leżeli krzyżem na posadzce prezbiterium w geście uniżenia, pokory i prośby o Boże wsparcie. Po odśpiewaniu litanii i złożeniu przyrzeczeń celibatu, posłuszeństwa i modlitwy brewiarzowej nastąpił właściwy obrzęd wyświęcenia diakonów, gdy ksiądz arcybiskup, wśród ciszy i skupienia zgromadzonych, nakładał ręce na ich głowy - tak, jak to się czyni od czasów Apostołów. W słowach podziękowania, na zakończenie, duktor roku V w imieniu diakonów zwrócił się z wyrazami wdzięczności do wszystkich, którzy wspierali ich na drodze powołania, którym zawdzięczają to, że wytrwali w tej drodze i tym, dzięki którym mogła się odbyć ta uroczystość.