Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
3. maja - w dniu Uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, a zarazem święta Konstytucji, wspólnota seminaryjna wraz z Księżmi Przełożonymi i Profesorami uczestniczyła w uroczystej Mszy św. sprawowanej na Szczycie Jasnogórskim, pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity przemyskiego Józefa Michalika - Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Słowo pasterskie, do licznie zgromadzonych pielgrzymów z różnych stron Polski, wygłosił kardynał Józef Glemp - Prymas Polski.

Biskupi polscy na Szczycie Jasnogórskim.

Uroczystej Eucharystii przewodniczył abp Józef Michalik.

Msza św. na Szczycie Jasnogórskim.

Dostojnicy kościelni i pielgrzymi na Wałach Jasnogórskich.

Rzesze pielgrzymów na błoniach jasnogórskich.

Po południu wspólnota klerycka i Przełożeni uczestniczyli w odbywającym się już po raz kolejny w kościele seminaryjnym, koncercie, w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”.  Goście koncertowi w kościele seminaryjnym.
 
Polski Chór Kameralny „Schola Cantorum Gedanensis”.
 
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej.
 
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej i Chór Polskiego Radia.
 
Finałowy utwór koncertu.
 
Goście koncertowi przed gmachem seminaryjnym.

O godzinie 19:00, seminarzyści ponownie zgromadzili się na Szczycie Jasnogórskim, by w uroczystość głównej Patronki naszej archidiecezji wziąć udział w Mszy św. w intencji Częstochowy, sprawowanej przez metropolitę miasta - arcybiskupa Stanisława Nowaka.
 
Uroczystej Eucharystii przewodniczył arcybiskup metropolita częstochowski
Stanisław Nowak.
 
Kapłani koncelebryjący uroczystą Mszę św.
 
Klerycy na Szczycie Jasnogórskim.