Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
We wtorek, 29. maja 2007 roku, w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie, miała miejsce uroczysta Msza święta prymicyjna dla wspólnoty seminaryjnej, celebrowana przez nowowyświęconych kapłanów naszej archidiecezji. Eucharystii przewodniczył ks. Rektor Włodzimierz Kowalik, w koncelebrze księży przełożonych, ojców duchownych i profesorów oraz neoprezbiterów. Homilię wygłosił ojciec duchowny neoprezbiterów ks. Tomasz Knop. W uroczystości wzięli udział alumni oraz pracownicy świeccy seminarium. Na zakończenie Eucharystii noeprezbiterzy udzielili błogosławieństwa prymicyjnego wszystkim uczestnikom uroczystości: kapłanom, alumnom oraz pozostałym wiernym.
Uroczysta Msza św. prymicyjna neoprezbiterów 2006.

Podziękowania vice-duktora roku - ks. Piotra Sowy - dla wspólnoty seminaryjnej.
msza neoprezbiterow 2007 - blogoslawienstwo.jpg
Neoprezbiterzy udzielają uroczystego błogosławieństwa prymicyjnego
księżom przełożonym i profesorom.

Błogosławieństwo prymicyjne dla alumnów.