Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
We wtorek, 29. maja 2007 roku, w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie, miała miejsce uroczysta Msza święta prymicyjna dla wspólnoty seminaryjnej, celebrowana przez nowowyświęconych kapłanów naszej archidiecezji. Eucharystii przewodniczył ks. Rektor Włodzimierz Kowalik, w koncelebrze księży przełożonych, ojców duchownych i profesorów oraz neoprezbiterów. Homilię wygłosił ojciec duchowny neoprezbiterów ks. Tomasz Knop. W uroczystości wzięli udział alumni oraz pracownicy świeccy seminarium. Na zakończenie Eucharystii noeprezbiterzy udzielili błogosławieństwa prymicyjnego wszystkim uczestnikom uroczystości: kapłanom, alumnom oraz pozostałym wiernym.
Uroczysta Msza św. prymicyjna neoprezbiterów 2006.

Podziękowania vice-duktora roku - ks. Piotra Sowy - dla wspólnoty seminaryjnej.
msza neoprezbiterow 2007 - blogoslawienstwo.jpg
Neoprezbiterzy udzielają uroczystego błogosławieństwa prymicyjnego
księżom przełożonym i profesorom.

Błogosławieństwo prymicyjne dla alumnów.