Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
W sobotę, 26. maja 2007 roku, w Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha świętego, w bazylice archikatedralnej świetej Rodziny w Częstochowie, podczas uroczystej Mszy świętej, czternastu diakonów otrzymało święcenia prezbiteratu z rąk arcybiskupa metropolity częstochowskiego Stanisława Nowaka. Przez sakrament święceń Kapłańskich stali się szafarzami Eucharystii i sakramentów świętych. Uwieńczony został także sześcioletni okres formacji duchowej i intelektualnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie. Podczas Mszy świętej sprawowanej pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Nowaka, w kościele rektorackim Najświętszego Imienia Maryi, 21. czerwca, neoprezbiterzy zostaną rozesłani do pracy duszpasterskiej w parafiach. Z dniem 26. maja 2007 roku Prezbiterium Kościoła Częstochowskiego liczy 696 księży diecezjalnych.

Ks. Tomasz CHALUSIAK z parafii św. Rocha w Naramicach
Ks. Damian CIEMCIOCH z parafii św. Andrzeja Boboli w Dworszowicach Pakoszowych
Ks. Łukasz Stanisław DYKTYŃSKI z parafii Stanisława BM w Częstochowie
Ks. Krzysztof Adrian FIDURA z parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Zawierciu
Ks. Grzegorz Zbigniew GAJEK z parafii św. Andrzeja Boboli w Zawierciu
Ks. Daniel GALUS - Wspólnota Pustelników w Czatachowej
Ks. Adam Mariusz KONIECZNY z parafii Przemienienia Pańskiego w Cielętnikach
Ks. Michał Adam KORZENIEC z parafii NMP Częstochowskiej w Częstochowie
Ks. Michał Daniel KRAWCZYK z parafii św. Jakuba Apostoła w Krzepicach
Ks. Mariusz Stefan NABIAŁEK z parafii św. Andrzeja Boboli w Myszkowie
Ks. Marcin Mirosław RUMIK z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gorzkowicach
Ks. Piotr Krzysztof SOWA z parafii św. Antoniego w Siemianowicach śląskich
Ks. Sebastian Krzysztof WYROZUMSKI z parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Zawierciu
Ks. Krzysztof Grzegorz ŁĘSKI z parafii Pierwszych Męczenników Polski w Częstochowie