Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Zgodnie z tradycją naszego seminarium, bezpośrednim przygotowaniem i wprowadzeniem do Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa jest Nabożeństwo Czterdziestogodzinne, które przeżywaliśmy dniach 5. i 6. czerwca. Szczególna atmosfera Bożej obecności była odczuwalna nie tylko w kościele seminaryjnym, ale w całym gmachu, w którym zapanowała większa niż zazwyczaj cisza, nastrój skupienia. Nabożeństwo rozpoczęła Msza św. we wtorkowy poranek, a zakończyły je uroczyste Nieszpory Eucharystyczne w środowy wieczór. Alumni oraz księża przełożeni, profesorowie i wychowawcy trwali na nieustannej adoracji indywidualnej, rocznikowej i wspólnotowej. Czas przeznaczony na modlitwę seminarzyści musieli pogodzić z nauką, jest to wszak czas sesji egzaminacyjnej.
nabozenstwo 40sto godz. 2007.JPG
Nocne czuwanie przy Najświętszym Sakramencie.

Uroczyste Nieszpory Eucharystyczne.