Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Kościele katolickim to moment, gdy szczególnie wspominamy i manifestujemy naszą wiarę w Tajemnicę Eucharystii - prawdziwą obecności Jezusa Chrystusa w Sakramencie Ołtarza. W Polsce Boże Ciało obchodzi się w czwartek po Uroczystości Trójcy świętej, a więc jest to święto ruchome wypadające zawsze 60 dni po Wielkanocy, w tym roku na 7. czerwca. W Częstochowie, centralne obchody tej uroczystości i nasze uwielbienie dla misterium obecności Boga, rozpoczęła Eucharystia sprawowana w bazylice archikatedralnej, której przewodniczył arcybiskup metropolita częstochowski Stanisław Nowak. Po Mszy św. zgromadzeni wierni wyruszyli Alejami Najświętszej Maryi Panny, w stronę Jasnej Góry w tradycyjnej procesji z Najświętszym Sakramentem. Po drodze procesja zatrzymywała się przy trzech ołtarzach, gdzie odczytywano Ewangelię i odmawiano modlitwy błagalne, a ksiądz arcybiskup wygłaszał krótką homilię. Ostatni - czwarty ołtarz znajdował się na Szczycie Jasnogórskim. Stamtąd to arcypasterz udzielił zebranym błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem i zakończył procesję. W czasie tej uroczystości nie mogło zabraknąć wspólnoty seminaryjnej, która wraz z mieszkańcami Częstochowy oddawała publiczną cześć Bogu w Eucharystii.