Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
W piątek po dawnej oktawie Bożego Ciała, Kościół oddaje cześć Najświętszemu Sercu Jezusa. Jest to ponadto światowy Dzień Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów, w którym szczególnie polecamy Bogu biskupów i prezbiterów, prosząc, aby stali się kapłanami według Serca Jezusowego. Wspólnota seminaryjna, wraz z księżmi przełożonymi i profesorami, uczestniczyła tego dnia w uroczystej wieczornej Eucharystii,sprawowanej w bazylice archikatedralnej, pod przewodnictwem ks. Grzegorza Ślęzaka ojca duchownego kapłanów naszej archidiecezji. Po Mszy św. odbyła się procesja eucharystyczna z udziałem kapłanów regionu częstochowskiego. Przy pięciu stacjach modliliśmy się za kapłanów, za tych, którzy przygotowują się do kapłaństwa i o nowe powołania do służby Bożej.