Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
W piątek po dawnej oktawie Bożego Ciała, Kościół oddaje cześć Najświętszemu Sercu Jezusa. Jest to ponadto światowy Dzień Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów, w którym szczególnie polecamy Bogu biskupów i prezbiterów, prosząc, aby stali się kapłanami według Serca Jezusowego. Wspólnota seminaryjna, wraz z księżmi przełożonymi i profesorami, uczestniczyła tego dnia w uroczystej wieczornej Eucharystii,sprawowanej w bazylice archikatedralnej, pod przewodnictwem ks. Grzegorza Ślęzaka ojca duchownego kapłanów naszej archidiecezji. Po Mszy św. odbyła się procesja eucharystyczna z udziałem kapłanów regionu częstochowskiego. Przy pięciu stacjach modliliśmy się za kapłanów, za tych, którzy przygotowują się do kapłaństwa i o nowe powołania do służby Bożej.