Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
W piątek po dawnej oktawie Bożego Ciała, Kościół oddaje cześć Najświętszemu Sercu Jezusa. Jest to ponadto światowy Dzień Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów, w którym szczególnie polecamy Bogu biskupów i prezbiterów, prosząc, aby stali się kapłanami według Serca Jezusowego. Wspólnota seminaryjna, wraz z księżmi przełożonymi i profesorami, uczestniczyła tego dnia w uroczystej wieczornej Eucharystii,sprawowanej w bazylice archikatedralnej, pod przewodnictwem ks. Grzegorza Ślęzaka ojca duchownego kapłanów naszej archidiecezji. Po Mszy św. odbyła się procesja eucharystyczna z udziałem kapłanów regionu częstochowskiego. Przy pięciu stacjach modliliśmy się za kapłanów, za tych, którzy przygotowują się do kapłaństwa i o nowe powołania do służby Bożej.