Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
W środę, 14. czerwca, zmarł nagle Ks. Kan. Prof. UKSW Dr Hab. Wojciech Pazera. Był on nie tylko wieloletnim wykładowcą homiletyki w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej, ale także m.in. wykładowcą w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, kierownikiem katedry homiletyki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz autorem szeregu publikacji naukowych. Przede wszystkim był znakomitym i niezrównanym kaznodzieją. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 17. czerwca. Rozpoczęła je Msza św. żałobna w kościele św. Jakuba Apostoła w Częstochowie rodzinnej parafii Ks. Profesora. Eucharystii przewodniczył metropolita częstochowski Stanisław Nowak w koncelebrze biskupów pomocniczych: biskupa Antoniego Długosza biskupa Jana Wątroby, ks. infułata Ireneusza Skubisia, ks. rektora Włodzimierza Kowalika oraz ponad 180 kapłanów. Po Mszy św. trumna z ciałem Zmarłego została przewieziona na cmentarz Kule, gdzie złożono doczesne szczątki Ks. Profesora w grobie. Obrzędom tym przewodniczył biskup Antoni Długosz. W uroczystościach pogrzebowych Ks. Profesora Wojciecha Pazery wzięło udział całe nasze seminarium, ale także liczne delegacje uczelni, z którymi Zmarły był związany i delegacje parafii w których pracował.

Trumna ś.p. ks. kan. Wojciecha w kościele p. w. Św. Jakuba Apostoła w Częstochowie.
pogrzeb ks. Pazery - Msza sw..jpg
Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Nowaka.

Kondukt pogrzebowy wychodzący z kościoła.

Alumni uczestniczący w pogrzebie.
pogrzeb ks. Pazery - procesja do grobu.jpg
Procesja do grobowca ks. kan. Wojciecha
prowadzona przez ks. bp Antoniego Długosza.
pogrzeb ks. Pazery - przy grobie.jpg
Złożenie trumny ś.p. ks. kan. Wojciecha w grobowcu.